מכפילים
את ההצלחה

מהפכת "עטרת חכמים" עולה שלב
מעכשיו הכל יהיה גדול יותר

הצריף..

הסיפור החל בצריף קטן השוכן בשכונת תל גיבורים בחולון, שכונה שהחלה את דרכה כשכונת פשע הידועה לשמצה ששמה הגיע למרחוק, שכונה שאי אפשר היה ללכת ברחובה מרוב פחד. גגו הדולף הגשם של הצריף ששמש כבית מדרש וכבית כנסת על שם רבינו יוסף חיים זצוק"ל לא מנע מקובצת יהודים יראי ואוהבי השם להתקבץ בתוכו להתפלל וללמוד תורה אף בימי החורף הקרים במסירות נפש – חם ומואר היה בתוך הצריף מליבותיהם של המתפללים והלומדים ומאהבתם זה לזה

בניית הבנין הנוכחי >>

והיום

הסיפור החל בצריף קטן השוכן בשכונת תל גיבורים בחולון, שכונה שהחלה את דרכה כשכונת פשע הידועה לשמצה ששמה הגיע למרחוק, שכונה שאי אפשר היה ללכת ברחובה מרוב פחד. גגו הדולף הגשם של הצריף ששמש כבית מדרש וכבית כנסת על שם רבינו יוסף חיים זצוק"ל לא מנע מקובצת יהודים יראי ואוהבי השם להתקבץ בתוכו להתפלל וללמוד תורה אף בימי החורף הקרים במסירות נפש – חם ומואר היה בתוך הצריף מליבותיהם של המתפללים והלומדים ומאהבתם זה לזה

העתיד..

בהרמת כוסית עם ראש עיריית חולון באלול תשע"ט שהתקיימה על גג בניין המוסדות, עדכנו מורנו הרב חיים והרב אליהו את ראש העירייה בכך שהם מתעתדים לבנות קומות נוספות על גג הבניין. ראש העיר הציע מיד את עזרתו תוך כדי שהוא מייעץ לרב אליהו איך ומה לעשות במהלך הבנייה. הרב אליהו הודיע לקהל כי מעתה הוא ממנה את ראש עיריית חולון מר מוטי ששון ליועץ המוסדות, והמינוי אכן התקבל בתשואות ובמחיאת כפיים סוערות מצד הקהל

אך לפני הכל, פנינו לחברות אדריכלות מהשורה הראשונה, ובקשנו את חוות דעתם המקצועית. רצינו לראות מי יוכל להבין את החלום שלנו, ואף להגשים אותו
הרב אליהו שליט"א וצוות המוסדות נפגשו עם 8 חברות אדריכלים מומלצות, ולאחר שהבינו את היכולות והאפשרויות, בחרו את חברת "חסין דבורצ'ק אדריכלים"
מיום ליום לומדים ב"חסין דבורצ'ק אדריכלים" את סדרי העדיפויות בעטרת חכמים, אם העיקר והטפל, החשוב והחשוב יותר, עד כמה הפאר וההדר בבית ה' חשובים, אך יותר מכך חשובה הנוחות לעמלי התורה
ואז החלה תקופת השירטוטים, ולאחריה תקופת ההדמיות, כשבין לבין יושבים עם נציגי העירייה ועם מומחי הבנייה השונים לתיאום ציפיות ולהצלחה בעבודה המשותפת

ההדמיות

הדמיות חוץ

הדמיית הבניין מס' 1

הדמיית הבניין מס' 2

הדמיית הבניין מס' 3

הדמיית הבניין מס' 4

הדמיית הבניין מס' 5

הדמיית הבניין מס' 6

הדמיית הבניין מס' 7

הדמיות פנים

אוצר
הספרים

בית
הוראה

ההיכל

חדר
ישיבות

לשכת
הרב

שטיבלך