תלמוד תורה בני תורה

Amanda Lee

Web Designer

עעעע

UI / UX Designer

Samanta Kols

Manager

Amanda Lee

Web Designer

עעעע

UI / UX Designer

Samanta Kols

Manager

Amanda Lee

Web Designer

עעעע

UI / UX Designer

Samanta Kols

Manager

Tommy Lee

Support Manager

Mila Yong

CEO Company

Bill Kocs

Web Designer

Tommy Lee

Support Manager

Mila Yong

CEO Company

Bill Kocs

Web Designer

Tommy Lee

Support Manager

Mila Yong

CEO Company

Bill Kocs

Web Designer

Tommy Lee

Support Manager

Mila Yong

CEO Company

Bill Kocs

Web Designer

Tommy Lee

Support Manager

Mila Yong

CEO Company

Bill Kocs

Web Designer

Tommy Lee

Support Manager

Mila Yong

CEO Company

Bill Kocs

Web Designer

Tommy Lee

Support Manager

Mila Yong

CEO Company

Bill Kocs

Web Designer

Tommy Lee

Support Manager

Mila Yong

CEO Company

Bill Kocs

Web Designer

Tommy Lee

Support Manager

Mila Yong

CEO Company

Bill Kocs

Web Designer

Tommy Lee

Support Manager

Mila Yong

CEO Company

Bill Kocs

Web Designer

Tommy Lee

Support Manager

Mila Yong

CEO Company

Bill Kocs

Web Designer

Tommy Lee

Support Manager

Mila Yong

CEO Company

Bill Kocs

Web Designer

Tommy Lee

Support Manager

Mila Yong

CEO Company

Bill Kocs

Web Designer

Tommy Lee

Support Manager

Mila Yong

CEO Company

Bill Kocs

Web Designer

Tommy Lee

Support Manager

Mila Yong

CEO Company

Bill Kocs

Web Designer

Tommy Lee

Support Manager

Mila Yong

CEO Company

Bill Kocs

Web Designer

Tommy Lee

Support Manager

Mila Yong

CEO Company

Bill Kocs

Web Designer

Tommy Lee

Support Manager

Mila Yong

CEO Company

Bill Kocs

Web Designer

מסיבת חומש תשפ"ב

ביום רביעי כ"ז כסלו, נר רביעי של חנוכה, התקיימה בת"ת מסיבת חומש המשתווה בעיני הילדים למעמד הר סיני לפחות.

בערב מושקע רוחנית וגשמית, בפאר והדר שאינם מצויים, הונחו הילדים צעד אחר צעד בקבלת התורה, ובלימוד החומש כחלק מכך.

באופן מפתיע, הילדים שיננו וזכרו "בעל פה" את כל שמות פרשיות התורה, כל ספרי התנ"ך, וכל מסכתות ששה סדרי משנה.

המוטו של הת"ת בא לידי ביטוי במערכה שכללה שיר מיוחד ומחזה תחת הכותרת "מי שלא רוצה להיות גנרל לא יהיה אפילו חייל". מאמר המיישם את דבריו של מרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א בשם החפץ חיים זיע"א, שכשם שנפוליאון היה אומר לחייליו שמי שלא שואף להיות גנרל מתבקש לעזוב את צבא הקיסר, כך היה אומר החפץ חיים לתלמידיו שמי שאינו ואף להיות תלמיד חכם גדול בתורה יעזוב את הישיבה. הת"ת שמקבל לשעריו אך ורק ילדים ממשפחות אברכים ובני תורה המחזיקים בתקשורת כשרה ללא קולות והתפשרויות, מחדיר בילדי החמד את השאיפה הגדולה להיות תלמיד וחכם, וכך גם מיישם בחיי היום יום בת"ת.

המלמדים הנערצים הרב יוסף והרב אלעד, הודו להורים על "הפקדונות" ילדי החמד אותם הפקידו בידיהם, וציינו שלמרות נסיונם הרב בחינוך, הם לא פגשו עד כה בכיתות שלמות המאוכלסות בילדים משקיעים ומחונכים כל כך.

את דבר ההורים הביאו נציגי ההורים, שספרו עד כמה הם עומדים משתאים מידי בוקר לראות את הילדים קופצים ממטותיהם בכדי להגיע לת"ת בזמן, מתוך רצון אישי ושמחה נדירה. כמו כן ציינו ההורים את השקעתו האישית של צוות הת"ת בכל ילד, וספרו מנקודת מבטם האישית על ההשקעה אותה חוו ילדיהם במהלך חודשי קיומו של הת"ת.

הגאון הרב חיים רבי שליט"א סיפר על הקשר האישי הקיים בינו לבין המלמדים והילדים, כאשר פעם בשבוע נכנסים אליו המלמדים לשיחה אישית, ופעם נוספת הוא מגיע לת"ת למסירת שיעור לילדי החמד.

המפקח הרב אברהם סויסה שליט"א העלה על נס את ייחודיותו של הת"ת הן מצד משפחות בני התורה ומצד ילדי החמד ששואפים לגדולות, והן מצד ההנהגה הרוחנית בראשותו של הגאון הרב חיים רבי שליט"א המעניקה שיעור קומה תורני הן לצוות החינוכי והן לתלמידים. הוא סיפר בהתפעלות איך כל צעד בהתווית דרכו של הת"ת נשקל בכובד ראש ובמלא תשומת הלב, ועד כמה לא חוסכת הנהלת הת"ת במשאבים ובהוצאות כלכליות כבדות ככל שיהיו למען תלמידי הת"ת.

את משא הנאומים חתם ראש הכולל הרב אליהו רבי שליט"א מייסד הת"ת, שהודה למפקח ולמלמדים על מסירותם ואחריותם האישית לדרכו של כל תלמיד. "אנחנו לא מפסיקים לקבל מההורים דברי שבח והתפעלות על המלמדים, הגננות, מורת הקריאה במכינה והסייעות. ניכר שזכות של אבינו רוענו, היא זו שעומד לנו לקבל את העידית שבעידית שבמחנכי ישראל לשורותינו" אמר הרב.

לסיום, פצחו האבות והילדים בריקוד של מצווה לרגל קבלתה תורה האישית של התלמידים היקרים, כאשר כל אב נושא את בנו על כתפיו, ויחד מתחילים עידן חדש של עליית מדרגה בקבלת התורה האישית והמשפחתית.

ההורים יצאו נלהבים מההשקעה הרוחנית והגשמית, וציינו שגם הם כאברכים ובני תורה התחזקו מהמסרים החדים שלוו ברף גבוה כל כך של הסברים והמחשות, בבחינת "תורה מפוארה בכלי מפואר".

ההורים והסבים יצאו מגדרם בהודעה על הערב המורמם, וכמו שהפטיר אחד מהסבים למלמד "אני מאחל לנכדי, ששמחת בר המצווה שלו תהיה שמחה ומעצימה כפי שהיתה מסיבת החומש הזו".

ת"ת בני תורה בנשיאתו ובהכוונתו האישית של הגאון הרב חיים רבי שליט"א, מוכיח שוב כי הוא מצליח לכבוש את פסגת ההצלחה אותה הועיד לעצמו, וכי גם בחולון ניתן להקים ת"ת שעומד בשורה אחת עם טובי התתי"ם בערים החרדיות.

כנס היסוד לת"ת בני תורה

מאות אברכים תושבי חולון והסביבה גדשו בשבוע שעבר את בית המדרש 'עטרת חכמים' לרגל כנס הייסוד לת"ת לבני אברכים ומשפחות בני תורה בנשיאות הרה"ג חיים רבי שליט"א. כבר בתחילת הכנס מולאו ע"י המשתתפים עשרות טפסי רישום לכתות א' ו-ב' ולמכינה מתוך הבנה כי מדובר בת"ת ייחודי ואיכותי.

במשאו אמר נשיא המוסדות הרב חיים רבי שליט"א: "זהו ת"ת עם דרישות נוספות מהרבנים ומהתלמידים ולכן בקשתי לקבוע בתקנון שהן המלמדים העוסקים בחינוך התלמידים והן ההורים ייקחו חלק בכנסים חינוכיים קבועים שייערכו ע"י הנהלת הת"ת, ורק באמצעות השקעה שכזו נזכה לגדל את גדולי ישראל של הדור הבא". דגש נוסף שם הרב רבי שליט"א על איכותם של המלמדים שיהוו את הצוות החינוכי בת"ת ועל הדוגמא האישית שיתנו לתלמידים בהליכותיהם, בדיבורם ובאישיותם.

ראש הכולל הרב אליהו רבי שליט"א התייחס לדוגמא האישית מצד ההורים ולכך שהנהלת הת"ת רואה בחינוך ערך עליון ולכן המשפחות שהתקבלו הן כאלו הרואות את עצמן שותפות מלאות לחינוך הילד ולעיצוב אישיותו. עוד הרחיב ראש הכולל על הלבטים שהיו טרם ההקמה ובעיקר מפאת העובדה שנמצאים כחודש לפני פתיחת שנת הלימודים, אך הלחץ שקיבלנו מצד בני התורה בעיר היא זו שדחפה אותנו להקים עוד השנה ת"ת שיהיה חלק מרשת החינוך 'בני יוסף' מיסודו של מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל שראה בהקמת מוסדות תורה דבר גדול ביותר. הרב אליהו רבי הודיע במהלך הכינוס כי בשנה הראשונה ישכון הת"ת בבניין המוסדות בחולון אך לאחר מכן יעבור למשכן של קבע אשר יוקצה מטעם העירייה הרואה צורך גדול וחשיבות רבה בהקמת מקום זה.

את המשא המרכזי נשא זקן מועצת חכמי התורה הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א שעמד בדבריו על גדולתו של נשיא המוסדות ואף הדגיש: "הרב רבי שהפך כאן את כל חולון וסביבותיה, ואני קורא לו 'מהפכן', והלוואי שיהפוך כך את כל ארץ ישראל ואפילו שיש מקומות רבים, טוב לפתוח מקום שיהיה טוב יותר, ונועד לבתים טובים יותר". עוד הוסיף הגר"ש בעדני שליט"א: "זה מקום שאחריו עומד אדם גדול, המכה על קדקודו ואומר לו גדל ובוודאי שעם דעת התורה של הגר"ח ומסירות הנפש שלו, והניסיון שלו בחינוך מבוגרים וילדים, ימצא ברכה חיים ושלום, ויצמחו הילדים הלומדים בת"ת הזה לאילנא רברבא".

לקראת סיום נשא דברים המנהל החינוכי הרב אברהם ישעיהו סויסה שליט"א והסביר על הדרך החינוכית בה יונהג הת"ת ועל הדגשים העיקריים שיסייעו לבנות את אישיותם של התלמידים ובכך להכין אותם לשנים הבאות. המנהל הרחיב בדבריו על כך שהחינוך בדורנו שונה מהדורות הקודמים וכיום תלמיד צריך להרגיש שהמחנך מתייחס אליו כבן וכשנכנס לתלמוד תורה הוא צריך להרגיש כמו שהוא נכנס לבית, והמקום שנפתח היום יהיה מקום שמשקיעים בו הן מבחינה לימודית שתהיה ברמה הגבוהה ביותר והן מבחינת כל צרכיו הגשמיים של הבן כאשר הכל יהיה על פי דרכו החינוכית של מורנו הרב חיים רבי שליט"א. 

חודש ניסן בת"ת בני תורה

אחד מהסטנדרטים הלימודיים הגבוהים של ת"ת בני תורה אומר, שלא מסתפקים בלמידה תיאורטית. צוות החינוך משתדל תמיד, בכל נושא שנלמד, להדגים ולהמחיש אותו לתלמידים באופן מעשי. כך למשל לאחר שלמדו בת"ת את הלכות פסח ודיני ליל הסדר, זכו התלמידים להסב סביב שולחן ליל הסדר ערוך, מפואר ומאובזר, כאשר בראש השולחן יושב נשיא הת"ת מורנו הרב חיים רבי שליט"א יחד עם המלמדים, ומסביר לתלמידים כל שלב ושלב מליל הסדר באופן מעשי ומוחשי.

גולת הכותרת היתה כאשר זכו התלמידים לחוות אפיית מצות "חבורה" בחצר התלמוד תורה. לאחר שלמדו בת"ת את הדינים וההלכות לפרטיהם, ביקשו צוות החינוך להמחיש לתלמידים את הלימוד באופן מעשי, כאמור. בתחילה תוכנן להוציא את התלמידים לביקור במאפיית מצות, אמנם מפאת המצב הבטחוני המתוח, היציאה בוטלה, ובמקום זאת החליטו להביא את המאפיה לת"ת…

התנור הוסק, השולחנות נפתחו, ואובזרו במערוכים, מרדדים, חורצים ומה לא… והנה התחילה העבודה, התלמידים חדורי שמחה ומרץ עבדו בזריזות ובמקצועיות לקול צלילי מוזיקת חג מקפיצה וסוחפת, כאשר הרבנים עומדים עליהם, מדריכים, משגיחים ומנצחים על המלאכה.

האווירה הייתה נפלאה, התלמדים שרו שירי הלל, והרגישו כאילו יצאו זה עתה ממצרים..

התוצאה היתה מפתיעה מעל ומעבר למצופה. והתלמידים נהנו לקחת הביתה לטעימה, לעצמם ולהורים, מצות אמיתיות, מעשי ידיהם להתפאר.

 

ת"ת בני תורה מוכיח שוב שמיומנויות בחינוך אינן בהכרח קשורות לוותק.. ועם מחשבה על טובת התלמידים ודאגה כנה להצלחתם, בתוספת אהבה אמיתית בבחינת "ושננתם לבניך – אלו תלמידך", אפשר להגיע לתוצאות טובות בע"ה.

 

תלמוד תורה בני תורה